Regulamin
Regulamin Serwisu www.publiszer.com obowiązuje od dnia 12.05.2019r. 1. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne. 2. Za pomocą Serwisu użytkownik ma możliwość: -umieszczania zdjęć, filmów, tekstów -udostępniać i oceniać materiały znajdujące się w Serwisie z użyciem swojego profilu na portalu Facebook -pisać komentarze do zamieszczonych materiałów 3. Administracja może odmówić publikacji materiałów bądź usunąć materiał z Serwisu bez podania przyczyny. 4. Zabrania się dodawania materiałów o treści pornograficznej. 5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dodane materiały przez użytkowników. 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. 7. Użytkownik nie może korzystać z kont innych użytkowników. 8. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. 9. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.