Polska to nadal Bangladesz Europy. Wciąż płacą nam WIELOKROTNIE mniej niż na Zachodzie

Najnowsze dane na temat kosztów pracy obowiązujących w poszczególnych państwach Europy nie pozostawiają wątpliwości. Po 30 latach od rozpoczęcia przemian gospodarczych oraz po 15 latach spędzonych w UE, Polskę od Zachodu wciąż dzieli zarobkowa przepaść. Za wykonywanie pracy na zlecenie zachodnioeuropejskich korporacji płacą nam tylko nieco ponad 1/3 unijnej średniej. Koszt pracy w Polsce to przeciętnie 9,90 euro na godzinę. Średnia wyliczona dla wszystkich państw UE to 26,60 euro na godzinę. Średnia wyliczona dla samych Niemiec to 35,00 euro na godzinę!

Przeglądając najnowsze statystyki nt. kosztów pracy w Europie (w skład których wchodzi przede wszystkim wynagrodzenie wypłacane pracownikowi) można dojść do wniosku, iż polskie płace wciąż istotnie odstają od płac osiąganych w innych krajach Unii Europejskiej. Poniżej graficzne opracowanie uwzględniające informację o kosztach pracy w 28 krajach UE (via: StatistaCharts):

Ktoś powie, że powyższe statystyki są niewiarygodne, bowiem nie ma opcji, aby przecięty Polak „zarabiał” 9,90 euro na godzinę. Tutaj warto wyjaśnić, że nie mówimy o samym tylko wynagrodzeniu na konto bankowe pracownika, lecz o godzinowym koszcie pracy. Ten zaś składa się z dwóch elementów – mniejszego i większego. Tym mniejszym są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Drugim – większym – jest wynagrodzenie za pracę, które nim zostanie wypłacone musi być jeszcze obciążone podatkiem dochodowym. W efekcie „na rękę” z 9,90 euro robi się coś koło 6,00 euro.

Po 15 latach spędzonych w strukturach UE koszty pracy (na który przede wszystkim składa się wypłacane wynagrodzenie) jest w naszym kraju wciąż bardzo niski. Na tyle niski, aby nadal traktować nas jak tanią siłę roboczą. Prawda jest taka, że wraz z Bułgarią, Rumunią, Litwą, Łotwą i Węgrami cały czas jesteśmy „Bangladeszem” Europy. Za wykonywanie pracy na zlecenie zachodnioeuropejskich korporacji płacą nam nieco ponad 1/3 unijnej średniej. Właśnie dzięki takiemu podejściu bogate kraje – skąd pochodzą wspomniane korporacje – stają się jeszcze bogatsze. Taka sama praca, generująca taki sam dochód jest wykonywana za kilkukrotnie mniejsze pieniądze. Nic tylko korzystać i się bogacić.

Źródło informacji:
> Labour costs in EU countries (Reddit.com) (niewygodne.info)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: